Coaching >> Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon

De gediplomeerde vertrouwenspersoon kan je in allerlei gevoelige situaties aanhoren, adviseren en begeleiden, maar nooit het probleem voor jou oplossen. Jij blijft altijd de eigenaar van de kwestie.

De vertrouwenspersoon kan je voornamelijk bijstaan in werk gerelateerde situaties waarbij ongewenst gedrag voorkomt zoals; pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie of discriminatie. Dit gedrag kan leiden tot ziekte of uitval van medewerkers. Daarom is het belangrijk dat je maatregelen neemt om dit soort situaties te voorkomen.


Vertrouwenspersonen in je organisatie kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een gezonde en veilige werkomgeving: de vertrouwenspersoon ondersteunt medewerkers die ongewenste omgangsvormen willen aankaarten. Dit gebeurt volledig vertrouwelijk.

De belangrijkste taken van een vertrouwenspersoon:

Ondersteuning:

Het opvangen van de medewerkers die een melding maken – hen begeleiden, meedenken en informeren over (in)formele oplossingen, zo nodig doorverwijzen en nazorg bieden.

Voorlichting:

Het geven van voorlichting over de rol en taken van de vertrouwenspersoon binnen de organisatie.

Advisering:

Het adviseren over trends in meldingen, en ook over knelpunten in het aanpakken van ongewenste omgangsvormen.


Mocht jij, om wat voor reden, behoefte hebben aan een extern professioneel luisterend oor om enig advies in jouw persoonlijke/ werk situatie te krijgen waardoor jij weer verder kunt ontwikkelen dan wel werken aan een betere situatie voor jou en hopelijk voorkomen dat je mentale of fysieke problemen gaat ervaren, kom dan eens langs!

is het wat voor mij?

Nieuwsgierig of ik je kan helpen? Stuur me een bericht!

Contact